Privacybeleid

AppEvent respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en app en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden zonder toestemming. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de website en -diensten worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. AppEvent houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Privacybeleid AppEvent

AppEvent is een handelsnaam van de Zapper Group bv (KvK-nummer 68245947). Middels deze website informeren en inspireren wij bezoekers over de vele apps.

2. Persoonsgegevens

Bezoek je AppEvent, dan verzamelen en gebruiken wij jouw persoonsgegevens. Dit komt omdat je gebruikmaakt van onze website en diensten en/of omdat jij deze gegevens zelf verstrekt (bijvoorbeeld door met jouw naam en e-mailadres een reactie te plaatsen). Ook zonder directe interactie verzamelen wij van jou enkele gegevens. Dit gaat om het IP-adres van jouw computer, tablet of smartphone en internet-gedrag.

3. Derden

Door gebruik te maken van AppEvent ga jij ermee akkoord dat wij cookies plaatsen en de daarmee verkregen informatie mogen delen met derden. Deze ‘derden’ betreffen samenwerkingspartners die adverteren op AppEvent. Met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om er voor te zorgen eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te kunnen waarborgen. AppEvent heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en het privacybeleid van websites of diensten van derden. Daarnaast erken je en ga je ermee akkoord dat AppEvent niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van inhoud, goederen en/of diensten van derden.

4. Intermediair

De verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, rechten en plichten die ontstaan bij de overeenkomsten tussen bezoekers en aanbieders liggen niet bij AppEvent. AppEvent kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot eventuele schade die is ontstaan door het niet, of te laat, leveren van goederen en/of diensten dan wel het leveren van goederen en/of diensten die gebrekkig zijn, dan wel schade hebben als gevolg van andere zaken door derden.

5. Cookies

AppEvent gebruikt cookies om informatie op te slaan van gebruikers. Dit gaan bijvoorbeeld om voorkeursinstellingen, locatie, bezochte pagina’s en hoe jij de website bent binnengekomen en weer verlaat. Een cookie is een klein bestandje dat bij jouw eerste bezoek aan AppEvent wordt opgeslagen. Deze gegevens zijn standaard anoniem, maar kunnen wel aan jouw computer, tablet of smartphone worden gekoppeld zodat wij, en onze adverteerders, advertenties kunnen laten zien die op jouw interesses aansluiten. Dit wordt ook wel ‘profilering’ genoemd. Profilering is alleen van toepassing bij advertenties die worden getoond door Google Banners, niet bij advertenties van AppEvent.

Op AppEvent worden ook cookies geplaatst door derden, de zogenoemde ‘tracking’ cookies. Dit gaan bijvoorbeeld om Google Analytics zodat wij inzicht krijgen in onze bezoekers en kunnen zien welke pagina’s bekeken worden. In sommige gevallen worden algemene statistieken gedeeld met onze adverteerders. Deze gegevens zijn altijd anoniem en gemiddeld en daarom nooit persoonlijk.

5.1 Deze cookies gebruikt AppEvent

Functionele cookies – dit zijn noodzakelijke cookies voor de technische werking van de website zodat deze naar behoren werkt en jouw voorkeursinstellingen kan onthouden. Dit soort cookies zijn analytische cookies en vormen geen inbreuk op jouw privacy. Hiervoor hoeven wij vooraf dan ook geen toestemming te vragen.

Tracking cookies – dit soort cookies plaatsen wij om jouw surfgedrag te kunnen bijhouden. Bij jouw eerste bezoek aan AppEvent hebben wij je hier over geïnformeerd en om toestemming gevraagd voor het plaatsen van deze tracking cookies. Wil je het plaatsen van tracking cookies uitschakelen, dan kun je helaas geen gebruik meer maken van AppEvent. Deze wijziging kun je instellen via jouw internetbrowser. Op deze manier kun je ook eerder opgeslagen informatie verwijderen.

Google Analytics – op AppEvent worden ook cookies geplaatst door Google, als onderdeel van zijn monitoring-tool ‘Analytics’. AppEvent gebruikt deze tool om inzicht te krijgen in de manier waarop de website wordt gebruikt en de effectiviteit daarvan.

Social media – Wil jij een artikel van AppEvent delen op social media zoals Facebook, Twitter of Pinterest, dan maken wij hiervoor gebruik van website-overschrijdende-cookies. Hiermee kan het social media platform jou herkennen op het moment dat jij een artikel wilt delen. Wij verwijzen je graag naarde privacyverklaringen van de betreffende social media platforms voor meer informatie over de cookies die deze partijen verzamelen. AppEvent heeft geen invloed op de inhoud van deze verklaringen.

6. Zo gaan wij om met jouw gegevens

Omdat de waarborging van persoonsgegevens van groot belang is, gaan wij zorgvuldig om met deze privacygevoelige informatie en zorgen wij ervoor dat deze goed beveiligd is. Wij houden ons aan de eisen van privacywetgeving, wat betekent:

 • wij vermelden duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • beperken het verzamelen hiervan tot alleen de gegevens die wij nodig hebben voor het doel waarvoor ze worden gebruikt;
 • bij het klikken op een advertentie delen wij geen persoonsgegevens. Wel delen wij het aantal klikken en weergaven van de advertentie met de adverteerder;
 • dat wij jouw gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van de gevraagde dienst of wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn;
 • in het geval dat wij jouw persoonsgegevens delen met andere organisaties, maken wij duidelijke afspraken waarin duidelijk blijkt dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden zullen worden gebruikt;
 • wij slaan jouw gegevens alleen op zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor zij verkregen zijn;
 • dat jij ten alle tijden het recht hebt om jouw gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen.

7. Met dit doel verzamelen wij jouw gegevens

 • jou de mogelijkheid te bieden om een reactie achter te laten op een app review of nieuwsartikel;
 • het monitoren van statistieken, waaronder de performance van een bepaalde app of nieuwsartikel (aantal keer gelezen en klikken op links), website en app bezoek en social media gebruikt;
 • Wij kunnen deze persoonsgegevens gebruiken om je interessante advertenties of informatie te laten zien. Dat wil zeggen, wij gebruiken de resultaten van onze analyse om onze marketingactiviteiten af te stemmen op jouw interesses en voorkeuren.

8. Opvragen, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens

Jij hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens op te vragen, wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht op ‘dataportabiliteit’ wat gegevensoverdraagbaarheid betekent. Dit is van toepassing indien wij over jouw digitale persoonsgegevens beschikken die wij of met toestemming verwerken of verwerken om een overeenkomst die wij met jou gesloten hebben te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat jij bij AppEvent een verzoek kunt indienen om digitale persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een leesbaar computerbestand naar jou, iemand anders of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt jouw verzoek voor het inzien, wijzigen, verwijderen of overdragen van jouw persoonsgegevens. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Om er zeker van te zijn dat verzoek van jou zelf afkomstig is, verzoeken wij je om een kopie van jouw identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. Hierbij kun je jouw paspoortnummer, BSN-nummer en pasfoto zwart maken, ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren uiterlijk binnen 30 dagen op jouw verzoek. Mocht je vragen of een klacht hebben, dan kun je daarover natuurlijk ook contact met ons opnemen. Mocht jij er desondanks niet met ons uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder – de Autoriteit Persoonsgegevens – op grond van de AVG.